Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Boekings-en annuleringsvoorwaarden

  • Door het verzenden van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.
  • De inschrijving   is   definitief   vanaf   het   moment   van   versturen   van   het inschrijfformulier op de website en het voldoen van de betaling.
  • Bij de aankoop van de online cursus mindfulness geldt een bedenktijd van 24 uur. Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de inschrijving annuleren. De bedenktijd gaat in op het moment dat u het product heeft ontvangen.

De kosten die u heeft betaald, worden zo spoedig mogelijk terugbetaald, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de annulering aan ons heeft gemeld via de mail.

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende regelgeving en delen gegevens nooit met derden.

Vrijwaring van aansprakelijkheid

Met het accepteren van de algemene voorwaarden geeft u aan zich er bewust van te zijn dat de online cursus mindfulness zoals ontworpen door Mindfulyes gericht is op een meer aandachtig en bewust leven en het anders omgaan met stress en pijn. De aangeleerde vaardigheden en attitudes zijn zeer waardevol gebleken. Het betreft hier een training en geen (vervanging voor) therapie of therapeutische behandeling. Mocht u onder behandeling zijn van een professioneel hulpverlener dan is toestemming van deze hulpverlener voorwaarde voor deelname aan deze online cursus. Mindfulyes is niet berekend op GGZ-problematiek en of op acute, urgente crisissituaties. 

Aanvullende voorwaarden

* De cursist mag zijn/haar inloggegevens voor de online cursus niet aan anderen verstrekken. De aangekochte cursus mag slechts door 1 deelnemer worden gevolgd. In het geval dat Mindfulyes constateert dat de cursus door meer dan 1 deelnemer wordt gevolgd zal toegang tot de cursus worden geblokkeerd zonder dat recht bestaat op restitutie van het aankoopbedrag.

* Door het kopen van de online cursus mindfulness wordt de cursist automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief. Afmelden kan op elk moment via de link in de nieuwsbrief.

* Indien een cursist feedback of informatie stuurt over hoe de service zou kunnen worden verbeterd heeft Mindfulyes het eeuwige en onbeperkte recht deze informatie te gebruiken. Een uitzondering hierop is wanneer er expliciet wordt aangeven dat deze informatie vertrouwelijk is.

* De door Mindfulyes weergegeven informatie, materiaal en audiomeditaties gerelateerd aan de online cursus blijven eigendom van Mindfulyes. Het is zonder toestemming niet toegestaan om op welke manier dan ook de informatie te kopiëren of te verspreiden.

* Het materiaal in de online cursus is na aankoop gedurende 6 maanden beschikbaar.

Bij vragen over de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen via info@mindfulyes.nl.