Mindfulyes 

Wetenschappelijk onderzoek & Mindfulness 

Mindfulyes

Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn inmiddels 2900 publicaties verschenen over mindfulness. Mindfulyes doet literatuuronderzoek naar mindfulness om de bewezen effecten goed toe te kunnen passen in de praktijk. Hieronder volgt een overzicht met de belangrijkste inzichten: 

By Trevor Runner

Onderzoeksgebieden

Stress

Een recente studie(1) onder 616 studenten van de universiteit toont dat een 8-weekse mindfulness cursus de hoeveelheid stress verlaagt en dat het aanbieden van mindfulness op universiteiten een positief effect heeft. De 616 studenten werden in 2 groepen opgedeeld, 1 groep kreeg een mindfulness cursus plus reguliere psychologische ondersteuning en de andere groep alleen psychologische ondersteuning. Uit een eerdere meta-analyse(2) blijkt dat mindfulness effectief is bij het verminderen van stress, piekeren en angst en empathie en zelfcompassie vergroot. Uit meerdere gerandomiseerde onderzoeken(3,4,5) blijkt dat mindfulness de hoeveelheid zelfgerapporteerde stress vermindert. Ook werd er een positief verband gezien tussen de intensiviteit van de mindfulnesstraining en de afname van stresssymptomen(6).

Werk

Het doel van deze studie (7) was om meer inzicht te krijgen in de effecten van MBSR op de mentale gezondheid van werknemers. Er werd een systematic review uitgevoerd waarin 23 artikelen werden bestudeerd. Een vermindering van stress, emotionele uitputting, depressie en angst werd gezien in de MBSR groepen vergeleken de controlegroepen. Er trad een verbetering op in persoonlijke prestaties, zelf-compassie, kwaliteit van slaap en ontspanning. Hieruit blijkt dat MBSR het psychologische functioneren van werknemers kan verbeteren. Bij een onderzoek naar professionals in de zorg(8) werden lagere stressniveaus en minder burn-out symptomen gezien door het beoefenen van mindfulness. Uit meerdere andere onderzoeken(9) blijkt tevens dat een mindfulnesstraining de hoeveelheid stress van werknemers vermindert en het geestelijk welzijn verbetert.

Lichamelijke klachten

Meerdere onderzoeken(10) tonen aan dat mindfulnesstraining een positief effect heeft op de vermindering van depressie en angst bij chronisch zieke mensen (o.a. slaapproblemen, kanker, chronische pijn, fibromyalgie).        

therapeutische setting

Op mindfulness gebaseerde therapieën worden steeds meer gebruikt als interventie bij psychiatrische stoornissen(16). MBSR en MBCT zijn veelvuldig onderzocht. MBSR heeft een positief effect op het algehele psychologische welzijn en pijnbeheersing. MBCT wordt aanbevolen als aanvullende behandeling bij depressie. Zowel MBSR als MBCT zijn effectief bij angst symptomen.

Eetstoornissen


Bij een groep van 120 patienten tussen de 18 en 65 jaar met een binge eating disorder werd gezien dat mindfulness impulsief eten kan verminderen en de fysieke activiteit kan verhogen(22). Bij een andere studie(23) naar vrouwen met een binge eating disorder, had 89% geen eetbuien meer na het volgen van een op mindfulness gebaseerde training, vergeleken met 12,5% van de controlegroep. Ook lijkt mindfulness een positief effect te hebben bij mensen met boulimia(24), de hoeveelheid eetbuien en braken nam af na het volgen van een mindfulness training. 

Angst

In een recente review(18) van de literatuur (16 artikelen) werd geconcludeerd dat mindfulness effectief is bij de behandeling van angststoornissen.

Bij mensen met een angststoornis die een mindfulness training volgden, werd een afname gezien in angst en paniek(19). Drie jaar na de training was het effect nog steeds zichtbaar. Bij personen met een gegeneraliseerde angststoornis  was er tevens een afname in het aantal angstklachten en depressieve klachten na het doen van mindfulness(20). Er was hierbij een groot verschil te zien ten opzichte van de controlegroep. Negen maanden later waren de resultaten nog steeds aanwezig.


ADHD

In dit onderzoek(21) werd het effect van MBCT + reguliere behandeling versus reguliere behandeling op de symptomen van volwassenen met ADHD onderzocht. In deze randomized controlled trial zaten er 60 personen in de groep met MBCT + reguliere behandeling, welke bestond uit 8-weekse therapie inclusief meditatie oefeningen, psychoeducatie en groepsdiscussies. In de controlegroep zaten 60 personen die een reguliere behandeling aangeboden kregen, welke bestond uit medicatie en/of psychoeducatie. In de MBCT + reguliere behandeling groep werd een significante vermindering van ADHD-symptomen gezien ten opzichte van de reguliere behandeling groep. De verbetering was 6 maanden na de behandeling nog steeds zichtbaar.

Depressie

Bij mensen die ooit een depressie hebben gehad is de kans op terugkeer 50-80%. Het huidige advies is om 2 jaar antidepressiva te gebruiken. Bijwerkingen en therapietrouw zijn hierbij de grootste obstakels. In een eerdere systematic review met meta-analyse van 6 randomised controlled trials werd al gezien dat MBCT het risico op terugkeer van een depressie significant verminderd ten opzichte van gangbare therapie of een placebo. In een nieuw onderzoek(17) werd MBCT + het geleidelijke afbouwen/stoppen met antidepressiva vergeleken met het gebruik van antidepressiva, gedurende 24 maanden. Er deden 424 mensen mee aan de studie (een randomised controlled trial). In beide groepen was het risico op terugval even hoog (rond de 40%). Bij de MBCT groep duurde het langer voordat de depressie terugkeerde. Hieruit blijkt dat een behandeling met MBCT + afbouw van antidepressiva even effectief is als het gebruik van antidepressiva. Bij mensen waarbij de depressie steeds terugkeert kan MBCT zelfs een effectievere behandeling zijn dan medicatie.

Effect op het brein

In deze systematische review(26) werden de resultaten van 8 artikelen bekeken. Daaruit bleek dat op mindfulness gebaseerde interventies effect hebben op de hersengebieden die betrokken zijn bij het ontwikkelen van een depressieve stoornis, zoals de prefrontale cortex, de basale ganglia, de pariëtale cortex en de anterieure en posterieure cingulate cortex. Deze regio’s zijn gelinkt aan zelfbewustzijn, aandachts-en emotieregulatie. Een andere studie(27), waar een meditatiegroep werd vergeleken met een controlegroep, toonde verhoogde activiteit in het linker anterieure deel van de hersenen, bij de meditatiegroep, gelinkt aan een positieve stemming. Tevens werd er in een studie(28) gevonden dat mindfulness onder andere een verhoogde theta acitiviteit in de hersenen veroorzaakt, wat wijst op verhoogde aandacht, alertheid en cognitieve activiteit na het beoefenen van mindfulness.

Academy thema's

Bronnen

Bekijk hier de wetenschappelijke bronnen die zijn gebruikt voor het literatuuronderzoek over mindfulness.

Mindfulyes Academy

Mindfulyes heeft een online academy. Word lid of log hier in en doorloop alle thema’s! 

Mindfulyes

Wetenschap in de praktijk: word lid van de Mindfulyes academy

ABOUT US

Mindfulyes richt zich op mindfulness in combinatie met wetenschappelijk onderzoek. Maak kennis met ons

MAP